2006 Chevrolet Silverado 3500 Features and Specs

LS 4WD 2D Regular Cab 5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl. [{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab","Value":"LS 4WD 2D Regular Cab"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab","Value":"LT 4WD 2D Regular Cab"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab","Value":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab","Value":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab","Value":"LS 4WD 4D Crew Cab"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab","Value":"LT 4WD 4D Crew Cab"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab","Value":"LT 4WD 4D Extended Cab"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab","Value":"LS 4WD 4D Extended Cab"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab","Value":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab","Value":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab","Value":"LS 2WD 4D Extended Cab"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab","Value":"LT 2WD 4D Extended Cab"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab","Value":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab","Value":"LS 2WD 4D Crew Cab"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab","Value":"LT 2WD 4D Crew Cab"},{"Key":"Work Truck 2WD 2D Regular Cab","Value":"Work Truck 2WD 2D Regular Cab"},{"Key":"LS 2WD 2D Regular Cab","Value":"LS 2WD 2D Regular Cab"},{"Key":"LT 2WD 2D Regular Cab","Value":"LT 2WD 2D Regular Cab"}] [{"Item1":"LS 4WD 2D Regular Cab","Item2":[{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LT 4WD 2D Regular Cab","Item2":[{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab","Item2":[{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab","Item2":[{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LS 4WD 4D Crew Cab","Item2":[{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LT 4WD 4D Crew Cab","Item2":[{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LT 4WD 4D Extended Cab","Item2":[{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LS 4WD 4D Extended Cab","Item2":[{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab","Item2":[{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab","Item2":[{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LS 2WD 4D Extended Cab","Item2":[{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LT 2WD 4D Extended Cab","Item2":[{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab","Item2":[{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LS 2WD 4D Crew Cab","Item2":[{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LT 2WD 4D Crew Cab","Item2":[{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl."},{"Key":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."},{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"Work Truck 2WD 2D Regular Cab","Item2":[{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LS 2WD 2D Regular Cab","Item2":[{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."}]},{"Item1":"LT 2WD 2D Regular Cab","Item2":[{"Key":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl."}]}] [{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258009&tranNumber=254713"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258009&tranNumber=254714"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258009&tranNumber=254715"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258009&tranNumber=254716"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258009&tranNumber=254713"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258009&tranNumber=254714"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258009&tranNumber=254715"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258009&tranNumber=254716"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258009&tranNumber=254713"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258009&tranNumber=254714"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258009&tranNumber=254715"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258009&tranNumber=254716"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33441&engineNumber=258151&tranNumber=254967"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33441&engineNumber=258151&tranNumber=254968"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33443&engineNumber=258151&tranNumber=254967"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33443&engineNumber=258151&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33444&engineNumber=258151&tranNumber=254967"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33444&engineNumber=258151&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33450&engineNumber=258068&tranNumber=254830"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33450&engineNumber=258068&tranNumber=254831"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33451&engineNumber=258068&tranNumber=254830"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33451&engineNumber=258068&tranNumber=254831"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33453&engineNumber=258068&tranNumber=254830"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33453&engineNumber=258068&tranNumber=254831"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=258068&tranNumber=254828"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=258068&tranNumber=254829"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=258068&tranNumber=254830"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=258068&tranNumber=254831"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33702&engineNumber=258068&tranNumber=254828"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33702&engineNumber=258068&tranNumber=254829"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258068&tranNumber=254828"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258068&tranNumber=254829"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258068&tranNumber=254830"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258068&tranNumber=254831"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33704&engineNumber=258068&tranNumber=254828"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33704&engineNumber=258068&tranNumber=254829"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258068&tranNumber=254828"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258068&tranNumber=254829"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258068&tranNumber=254830"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258068&tranNumber=254831"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33706&engineNumber=258068&tranNumber=254828"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33706&engineNumber=258068&tranNumber=254829"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=258151&tranNumber=254965"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=258151&tranNumber=254966"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=258151&tranNumber=254967"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33883&engineNumber=258151&tranNumber=254965"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33883&engineNumber=258151&tranNumber=254966"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=258151&tranNumber=254965"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=258151&tranNumber=254966"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=258151&tranNumber=254967"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33885&engineNumber=258151&tranNumber=254965"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33885&engineNumber=258151&tranNumber=254966"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258151&tranNumber=254965"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258151&tranNumber=254966"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258151&tranNumber=254967"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258151&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33887&engineNumber=258151&tranNumber=254965"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33887&engineNumber=258151&tranNumber=254966"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34490&engineNumber=1188969&tranNumber=1198089"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34491&engineNumber=1188969&tranNumber=1198089"},{"Key":"Work Truck 2WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34496&engineNumber=1188977&tranNumber=1198101"},{"Key":"LS 2WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34497&engineNumber=1188977&tranNumber=1198101"},{"Key":"LT 2WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 300 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34498&engineNumber=1188977&tranNumber=1198101"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258010&tranNumber=254713"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258010&tranNumber=254714"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258010&tranNumber=254715"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258010&tranNumber=254716"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=1188917&tranNumber=254713"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=1188917&tranNumber=254714"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=1188917&tranNumber=254715"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=1188917&tranNumber=254716"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258010&tranNumber=254713"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258010&tranNumber=254714"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258010&tranNumber=254715"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258010&tranNumber=254716"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=1188917&tranNumber=254713"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=1188917&tranNumber=254714"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=1188917&tranNumber=254715"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=1188917&tranNumber=254716"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258010&tranNumber=254713"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258010&tranNumber=254714"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258010&tranNumber=254715"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258010&tranNumber=254716"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33222&engineNumber=1188917&tranNumber=254715"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33222&engineNumber=1188917&tranNumber=254716"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33441&engineNumber=258152&tranNumber=254967"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33441&engineNumber=258152&tranNumber=254968"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33441&engineNumber=1188949&tranNumber=254967"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33441&engineNumber=1188949&tranNumber=254968"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33443&engineNumber=258152&tranNumber=254967"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33443&engineNumber=258152&tranNumber=254968"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33443&engineNumber=1188949&tranNumber=254967"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33443&engineNumber=1188949&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33444&engineNumber=258152&tranNumber=254967"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33444&engineNumber=258152&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33444&engineNumber=1188949&tranNumber=254967"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33444&engineNumber=1188949&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33450&engineNumber=258069&tranNumber=254830"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33450&engineNumber=258069&tranNumber=254831"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33450&engineNumber=1188954&tranNumber=254830"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33450&engineNumber=1188954&tranNumber=254831"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33451&engineNumber=258069&tranNumber=254830"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33451&engineNumber=258069&tranNumber=254831"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33451&engineNumber=1188954&tranNumber=254830"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33451&engineNumber=1188954&tranNumber=254831"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33453&engineNumber=258069&tranNumber=254830"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33453&engineNumber=258069&tranNumber=254831"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=1188954&tranNumber=254828"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=1188954&tranNumber=254829"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=1188954&tranNumber=254830"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=1188954&tranNumber=254831"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33702&engineNumber=258069&tranNumber=254828"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33702&engineNumber=258069&tranNumber=254829"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258069&tranNumber=254828"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258069&tranNumber=254829"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258069&tranNumber=254830"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258069&tranNumber=254831"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=1188954&tranNumber=254828"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=1188954&tranNumber=254829"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=1188954&tranNumber=254830"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=1188954&tranNumber=254831"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33704&engineNumber=258069&tranNumber=254828"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33704&engineNumber=258069&tranNumber=254829"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33704&engineNumber=1188954&tranNumber=254828"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33704&engineNumber=1188954&tranNumber=254829"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258069&tranNumber=254828"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258069&tranNumber=254829"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258069&tranNumber=254830"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258069&tranNumber=254831"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=1188954&tranNumber=254828"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=1188954&tranNumber=254829"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=1188954&tranNumber=254830"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=1188954&tranNumber=254831"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33706&engineNumber=258069&tranNumber=254828"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33706&engineNumber=258069&tranNumber=254829"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33706&engineNumber=1188954&tranNumber=254828"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33706&engineNumber=1188954&tranNumber=254829"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=258152&tranNumber=254965"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=258152&tranNumber=254966"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=258152&tranNumber=254967"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=1188949&tranNumber=254965"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=1188949&tranNumber=254966"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=1188949&tranNumber=254967"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33883&engineNumber=258152&tranNumber=254965"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33883&engineNumber=258152&tranNumber=254966"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33883&engineNumber=1188949&tranNumber=254965"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33883&engineNumber=1188949&tranNumber=254966"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=258152&tranNumber=254965"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=258152&tranNumber=254966"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=258152&tranNumber=254967"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=1188949&tranNumber=254965"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=1188949&tranNumber=254966"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=1188949&tranNumber=254967"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33885&engineNumber=258152&tranNumber=254965"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33885&engineNumber=258152&tranNumber=254966"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33885&engineNumber=1188949&tranNumber=254965"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33885&engineNumber=1188949&tranNumber=254966"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258152&tranNumber=254965"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258152&tranNumber=254966"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258152&tranNumber=254967"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258152&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=1188949&tranNumber=254965"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=1188949&tranNumber=254966"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=1188949&tranNumber=254967"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=1188949&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33887&engineNumber=258152&tranNumber=254965"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33887&engineNumber=258152&tranNumber=254966"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33887&engineNumber=1188949&tranNumber=254965"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33887&engineNumber=1188949&tranNumber=254966"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34490&engineNumber=1188971&tranNumber=1198089"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34490&engineNumber=1188972&tranNumber=1198089"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34491&engineNumber=1188971&tranNumber=1198089"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 360 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34491&engineNumber=1188972&tranNumber=1198089"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34493&engineNumber=1188974&tranNumber=1198093"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 310 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34493&engineNumber=1188974&tranNumber=1198096"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258011&tranNumber=254713"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258011&tranNumber=254714"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258011&tranNumber=254715"},{"Key":"LS 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33217&engineNumber=258011&tranNumber=254716"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258011&tranNumber=254713"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258011&tranNumber=254714"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258011&tranNumber=254715"},{"Key":"LT 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33219&engineNumber=258011&tranNumber=254716"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258011&tranNumber=254713"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258011&tranNumber=254714"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258011&tranNumber=254715"},{"Key":"Work Truck 4WD 2D Regular Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33221&engineNumber=258011&tranNumber=254716"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33441&engineNumber=258153&tranNumber=254967"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33441&engineNumber=258153&tranNumber=254968"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33443&engineNumber=258153&tranNumber=254967"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33443&engineNumber=258153&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33444&engineNumber=258153&tranNumber=254967"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33444&engineNumber=258153&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33450&engineNumber=258070&tranNumber=254830"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33450&engineNumber=258070&tranNumber=254831"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33451&engineNumber=258070&tranNumber=254830"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33451&engineNumber=258070&tranNumber=254831"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33453&engineNumber=258070&tranNumber=254830"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33453&engineNumber=258070&tranNumber=254831"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=258070&tranNumber=254828"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=258070&tranNumber=254829"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=258070&tranNumber=254830"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33701&engineNumber=258070&tranNumber=254831"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33702&engineNumber=258070&tranNumber=254828"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33702&engineNumber=258070&tranNumber=254829"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258070&tranNumber=254828"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258070&tranNumber=254829"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258070&tranNumber=254830"},{"Key":"LS 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33703&engineNumber=258070&tranNumber=254831"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33704&engineNumber=258070&tranNumber=254828"},{"Key":"LS 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33704&engineNumber=258070&tranNumber=254829"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258070&tranNumber=254828"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258070&tranNumber=254829"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258070&tranNumber=254830"},{"Key":"LT 2WD 4D Extended Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33705&engineNumber=258070&tranNumber=254831"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33706&engineNumber=258070&tranNumber=254828"},{"Key":"LT 4WD 4D Extended Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33706&engineNumber=258070&tranNumber=254829"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=258153&tranNumber=254965"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=258153&tranNumber=254966"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33882&engineNumber=258153&tranNumber=254967"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33883&engineNumber=258153&tranNumber=254965"},{"Key":"Work Truck 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33883&engineNumber=258153&tranNumber=254966"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=258153&tranNumber=254965"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=258153&tranNumber=254966"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33884&engineNumber=258153&tranNumber=254967"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33885&engineNumber=258153&tranNumber=254965"},{"Key":"LS 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33885&engineNumber=258153&tranNumber=254966"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258153&tranNumber=254965"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258153&tranNumber=254966"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab6-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258153&tranNumber=254967"},{"Key":"LT 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33886&engineNumber=258153&tranNumber=254968"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab5-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33887&engineNumber=258153&tranNumber=254965"},{"Key":"LT 4WD 4D Crew Cab6-Speed Manual 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=33887&engineNumber=258153&tranNumber=254966"},{"Key":"Work Truck 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34490&engineNumber=1188970&tranNumber=1198089"},{"Key":"LS 2WD 4D Crew Cab4-Speed Automatic 6.0L 330 HP 8 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=34491&engineNumber=1188970&tranNumber=1198089"}] View specifications for: Trim & Body Transmission & Engine
Actual features of this car may differ. Contact store for more details.

Vehicle Specifications

Drive Type 4WD
Engine Size 6.0L engine
Number of Cylinders 8 cylinders
Horsepower 300 horsepower@4400rpm
Torque (ft-lbs) 360 torque@4000rpm
Compression Ratio 9.4:1
Camshaft Overhead Valve
Engine Type Gas
Bore 4.00
Stroke 3.62
Valves per Cylinder 2
Fuel Capacity 34.00
EPA MPG (City/Hwy) 12/15
Wheelbase 133.0"
Overall Length 222.1"
Width 96
Height 76
Curb Weight 5889 lbs.
Leg Room F/R 41.3"
Head Room F/R 41.0"
Seating Capacity (Std.) 3/3
Cargo Capacity for Cars N/R
Towing Capacity (Max.) 12000 lbs.
Payload Capacity for Trucks 5511 lbs.
Gross Vehicle Weight for Trucks 9900 lbs.
Tires (Std.) N/A
Transmission 5-Speed Manual

Package Components

All Silverado 3500 models typically include the following standard features.*
 • 4WD/AWD
 • ABS Brakes
 • Adjustable Suspension
 • Air Conditioning
 • Alloy Wheels
 • AM/FM Stereo
 • Automatic Transmission
 • Bluetooth
 • CD Audio
 • Cloth Seats
 • Cruise Control
 • Diesel Engine
 • Manual Transmission
 • Power Locks
 • Rear Defroster
 • Running Boards
 • Tow Hitch
 • Vinyl Seats
 • Z85 Package

Search all used 2006 Chevrolet Silverado 3500s

0 available nationwide
2006 Chevrolet Silverado 3500 © evox images
{"Expedited-Pickup":{"WhiteList":[],"BlackList":[]},"Finance-Application":{"WhiteList":[7106,7242,6021,7103,7104,7117,7243,7171,7197,6042,7150,7284,7218],"BlackList":[]},"Finance-Application-CoApp":{"WhiteList":[7117,7106,7171,7150,7218,7284,7242,6042,6021,7103,7104,7243,7197],"BlackList":[]},"Finance-Application-Suppress-Search-Results":{"WhiteList":[1],"BlackList":[]},"Home-Delivery":{"WhiteList":[7106,7171,7197],"BlackList":[]}} {"HP Article Promo":{"Regex":{"__interceptors":[{}],"Regex":"[0123456789abcdef]$"}},"Prequal":{"Regex":{"__interceptors":[{}],"Regex":"[0123456789abcdef]$"}}}
{"auto-address-switch":{"Enabled":false},"holdformvariantswitch":{"Enabled":false},"paidsearchurlitemsavingswitch":{"Enabled":true},"prequal-employment-and-income-switch":{"Enabled":false},"prequal-monthly-payment-preview-switch":{"Enabled":true},"prequal-on-calculator-switch":{"Enabled":true},"prequal-overtime-rate-switch":{"Enabled":false},"prequal-section-one-variant-switch":{"Enabled":true},"recommendedvehiclessearchresults":{"Enabled":true},"rendermakemodelresearchresultsonserver":{"Enabled":true},"rendermakemodelyearresearchresultsonserver":{"Enabled":true},"rendermakeresearchresultsonserver":{"Enabled":true},"research-pages-redirector-toggle":{"Enabled":true},"robots-txt-toggle":{"Enabled":true}}