2015 Porsche 911 Features and Specs

Carrera 2WD 2D Convertible 7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl. [{"Key":"Carrera 2WD 2D Convertible","Value":"Carrera 2WD 2D Convertible"},{"Key":"Carrera 2WD 2D Coupe","Value":"Carrera 2WD 2D Coupe"},{"Key":"Carrera 4 4WD 2D Convertible","Value":"Carrera 4 4WD 2D Convertible"},{"Key":"Carrera 4 4WD 2D Coupe","Value":"Carrera 4 4WD 2D Coupe"},{"Key":"Targa 4 4WD 2D Coupe","Value":"Targa 4 4WD 2D Coupe"},{"Key":"Carrera 4S 4WD 2D Coupe","Value":"Carrera 4S 4WD 2D Coupe"},{"Key":"GT3 2WD 2D Coupe","Value":"GT3 2WD 2D Coupe"},{"Key":"Carrera 4S 4WD 2D Convertible","Value":"Carrera 4S 4WD 2D Convertible"},{"Key":"Carrera S 2WD 2D Coupe","Value":"Carrera S 2WD 2D Coupe"},{"Key":"Turbo 4WD 2D Coupe","Value":"Turbo 4WD 2D Coupe"},{"Key":"Carrera S 2WD 2D Convertible","Value":"Carrera S 2WD 2D Convertible"},{"Key":"Turbo 4WD 2D Convertible","Value":"Turbo 4WD 2D Convertible"},{"Key":"Turbo S 4WD 2D Coupe","Value":"Turbo S 4WD 2D Coupe"},{"Key":"Turbo S 4WD 2D Convertible","Value":"Turbo S 4WD 2D Convertible"},{"Key":"Targa 4S 4WD 2D Coupe","Value":"Targa 4S 4WD 2D Coupe"},{"Key":"Carrera 4 GTS 4WD 2D Convertible","Value":"Carrera 4 GTS 4WD 2D Convertible"},{"Key":"Carrera 4 GTS 4WD 2D Coupe","Value":"Carrera 4 GTS 4WD 2D Coupe"},{"Key":"Carrera GTS 2WD 2D Convertible","Value":"Carrera GTS 2WD 2D Convertible"},{"Key":"Carrera GTS 2WD 2D Coupe","Value":"Carrera GTS 2WD 2D Coupe"},{"Key":"Targa 4 GTS 4WD 2D Coupe","Value":"Targa 4 GTS 4WD 2D Coupe"}] [{"Item1":"Carrera 2WD 2D Convertible","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera 2WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera 4 4WD 2D Convertible","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera 4 4WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Targa 4 4WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera 4S 4WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"GT3 2WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 475 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 475 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera 4S 4WD 2D Convertible","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera S 2WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Turbo 4WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 520 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 520 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera S 2WD 2D Convertible","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Turbo 4WD 2D Convertible","Item2":[{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 520 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 520 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Turbo S 4WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 560 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 560 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Turbo S 4WD 2D Convertible","Item2":[{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 560 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 560 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Targa 4S 4WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera 4 GTS 4WD 2D Convertible","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera 4 GTS 4WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera GTS 2WD 2D Convertible","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Carrera GTS 2WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl."}]},{"Item1":"Targa 4 GTS 4WD 2D Coupe","Item2":[{"Key":"7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl."},{"Key":"7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl."}]}] [{"Key":"Carrera 2WD 2D Convertible7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57914&engineNumber=1219478&tranNumber=1205017"},{"Key":"Carrera 2WD 2D Convertible7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57914&engineNumber=1219478&tranNumber=1205036"},{"Key":"Carrera 2WD 2D Coupe7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57915&engineNumber=1219479&tranNumber=1205017"},{"Key":"Carrera 2WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57915&engineNumber=1219479&tranNumber=1205036"},{"Key":"Carrera 4 4WD 2D Convertible7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57918&engineNumber=1219481&tranNumber=1205017"},{"Key":"Carrera 4 4WD 2D Convertible7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57918&engineNumber=1219481&tranNumber=1205036"},{"Key":"Carrera 4 4WD 2D Coupe7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57924&engineNumber=1219471&tranNumber=1205017"},{"Key":"Carrera 4 4WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57924&engineNumber=1219471&tranNumber=1205036"},{"Key":"Targa 4 4WD 2D Coupe7-Speed Manual 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=58789&engineNumber=1219473&tranNumber=1205017"},{"Key":"Targa 4 4WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.4L 350 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=58789&engineNumber=1219473&tranNumber=1205036"},{"Key":"Carrera 4S 4WD 2D Coupe7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57916&engineNumber=1219477&tranNumber=1205017"},{"Key":"Carrera 4S 4WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57916&engineNumber=1219477&tranNumber=1205036"},{"Key":"GT3 2WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.8L 475 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57917&engineNumber=1224853&tranNumber=1205302"},{"Key":"Carrera 4S 4WD 2D Convertible7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57919&engineNumber=1219480&tranNumber=1205017"},{"Key":"Carrera 4S 4WD 2D Convertible7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57919&engineNumber=1219480&tranNumber=1205036"},{"Key":"Carrera S 2WD 2D Coupe7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57920&engineNumber=1219482&tranNumber=1205017"},{"Key":"Carrera S 2WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57920&engineNumber=1219482&tranNumber=1205036"},{"Key":"Turbo 4WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.8L 520 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57921&engineNumber=1219483&tranNumber=1205018"},{"Key":"Carrera S 2WD 2D Convertible7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57922&engineNumber=1219484&tranNumber=1205017"},{"Key":"Carrera S 2WD 2D Convertible7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57922&engineNumber=1219484&tranNumber=1205036"},{"Key":"Turbo 4WD 2D Convertible7-Speed Automatic 3.8L 520 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57925&engineNumber=1219474&tranNumber=1205160"},{"Key":"Turbo S 4WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.8L 560 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57926&engineNumber=1219475&tranNumber=1205018"},{"Key":"Turbo S 4WD 2D Convertible7-Speed Automatic 3.8L 560 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=57927&engineNumber=1219476&tranNumber=1205160"},{"Key":"Targa 4S 4WD 2D Coupe7-Speed Manual 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=58790&engineNumber=1219472&tranNumber=1205017"},{"Key":"Targa 4S 4WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.8L 400 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=58790&engineNumber=1219472&tranNumber=1205036"},{"Key":"Carrera 4 GTS 4WD 2D Convertible7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=59491&engineNumber=1224324&tranNumber=1205017"},{"Key":"Carrera 4 GTS 4WD 2D Convertible7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=59491&engineNumber=1224324&tranNumber=1205036"},{"Key":"Carrera 4 GTS 4WD 2D Coupe7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=59492&engineNumber=1224322&tranNumber=1204434"},{"Key":"Carrera 4 GTS 4WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=59492&engineNumber=1224322&tranNumber=1205036"},{"Key":"Carrera GTS 2WD 2D Convertible7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=59493&engineNumber=1224323&tranNumber=1204434"},{"Key":"Carrera GTS 2WD 2D Convertible7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=59493&engineNumber=1224323&tranNumber=1205036"},{"Key":"Carrera GTS 2WD 2D Coupe7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=59494&engineNumber=1224321&tranNumber=1204434"},{"Key":"Carrera GTS 2WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=59494&engineNumber=1224321&tranNumber=1205036"},{"Key":"Targa 4 GTS 4WD 2D Coupe7-Speed Manual 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=62277&engineNumber=1225011&tranNumber=1204434"},{"Key":"Targa 4 GTS 4WD 2D Coupe7-Speed Automatic 3.8L 430 HP 6 Cyl.","Value":"?vehicleNumber=62277&engineNumber=1225011&tranNumber=1205036"}] View specifications for: Trim & Body Transmission & Engine
Actual features of this car may differ. Contact store for more details.

Vehicle Specifications

Drive Type 2WD
Engine Size 3.4L engine
Number of Cylinders 6 cylinders
Horsepower 350 horsepower@7400rpm
Torque (ft-lbs) 287 torque@5600rpm
Compression Ratio 13:1
Camshaft Variable Timing DOHC
Engine Type Gas
Bore 3.82
Stroke 3.05
Valves per Cylinder 4
Fuel Capacity N/A
EPA MPG (City/Hwy) 19/27
Wheelbase 96.5"
Overall Length 176.8"
Width 71
Height 51
Curb Weight 3197 lbs.
Leg Room F/R N/R
Head Room F/R N/R
Seating Capacity (Std.) 4/4
Cargo Capacity for Cars 5 cu. ft.
Towing Capacity (Max.) N/A
Payload Capacity for Trucks N/A
Gross Vehicle Weight for Trucks N/R
Tires (Std.) N/A
Transmission 7-Speed Manual

Package Components

All 911 models typically include the following standard features.*
 • ABS Brakes
 • Air Conditioning
 • Alloy Wheels
 • AM/FM Stereo
 • Auto Cruise Control
 • Automatic Transmission
 • Auxiliary Audio Input
 • Bluetooth
 • BOSE Sound System
 • Burmester Audio
 • CD Audio
 • Cruise Control
 • Front Seat Heaters
 • Full Leather Interior
 • Heated Steering Wheel
 • Leather Seats
 • Manual Transmission
 • Memory Seat(s)
 • Navigation System
 • Parking Sensors
 • Power Locks
 • Power Mirrors
 • Power Seat(s)
 • Power Windows
 • Rear Defroster
 • Rear Spoiler
 • Rear View Camera
 • Satellite Radio Ready
 • Side Airbags
 • Smart Key
 • Soft Top
 • Sport Package
 • Traction Control

Search all used 2015 Porsche 911s

3 available nationwide
2015 Porsche 911 © evox images
{"Expedited-Pickup":{"WhiteList":[],"BlackList":[]},"Finance-Application":{"WhiteList":[7106,7242,6021,7103,7104,7117,7243,7171,7197,6042,7150,7284,7218],"BlackList":[]},"Finance-Application-CoApp":{"WhiteList":[7117,7106,7171,7150,7218,7284,7242,6042,6021,7103,7104,7243,7197],"BlackList":[]},"Finance-Application-Suppress-Search-Results":{"WhiteList":[1],"BlackList":[]},"Home-Delivery":{"WhiteList":[7106,7171,7197],"BlackList":[]}} {"HP Article Promo":{"Regex":{"__interceptors":[{}],"Regex":"[0123456789abcdef]$"}},"Prequal":{"Regex":{"__interceptors":[{}],"Regex":"[0123456789abcdef]$"}}}
{"auto-address-switch":{"Enabled":false},"holdformvariantswitch":{"Enabled":false},"paidsearchurlitemsavingswitch":{"Enabled":true},"prequal-employment-and-income-switch":{"Enabled":false},"prequal-monthly-payment-preview-switch":{"Enabled":true},"prequal-on-calculator-switch":{"Enabled":true},"prequal-overtime-rate-switch":{"Enabled":false},"prequal-section-one-variant-switch":{"Enabled":true},"recommendedvehiclessearchresults":{"Enabled":true},"rendermakemodelresearchresultsonserver":{"Enabled":true},"rendermakemodelyearresearchresultsonserver":{"Enabled":true},"rendermakeresearchresultsonserver":{"Enabled":true},"research-pages-redirector-toggle":{"Enabled":true},"robots-txt-toggle":{"Enabled":true}}