Chính Sách Quyền Riêng Tư Nói Chung Của CarMax
Đã sửa đổi ngày 28 tháng 12 năm 2022

Cám ơn bạn đã truy cập trang web CarMax (bao gồm cả phiên bản dành cho thiết bị di động) hoặc sử dụng ứng dụng di động CarMax. Trong Thông Báo Quyền Riêng Tư này, chúng tôi gọi chung các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình là “Dịch Vụ Trực Tuyến”. Chúng tôi hy vọng bạn thấy các Dịch Vụ Trực Tuyến là một phần hữu ích trong trải nghiệm mua xe của mình. Thông Báo Quyền Riêng Tư này mô tả các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ người tiêu dùng qua các Dịch Vụ Trực Tuyến của mình và liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, kể cả khi bạn ghé thăm các cửa hàng CarMax của chúng tôi. Thông báo này cũng miêu tả cách chúng tôi sử dụng thông tin, những người mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó, những lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin đó, các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin và cách bạn có thể liên hệ chúng tôi về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.;

Cư Dân của California và những người từ các tiểu bang khác quan tâm đến việc tìm hiểu về các quyền mà họ có, nên đọc phần Các Quyền Của Bạn.

Xin lưu ý rằng Thông Báo Quyền Riêng Tư này mô tả những thực hành quyền riêng tư của chúng tôi đối với các Dịch Vụ Trực Tuyến liên kết đến thông báo này. Thông Báo Quyền Riêng Tư không áp dụng cho trang web hoặc ứng dụng di động nào do CarMax vận hành mà có chính sách hoặc thông báo riêng tư khác biệt. Thông Báo Quyền Riêng Tư này cũng áp dụng cho thông tin về người tiêu dùng được thu thập trong các cửa hàng CarMax và theo những cách khác.

Edmunds là một chi nhánh của CarMax, hoạt động như một doanh nghiệp riêng biệt liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Edmunds và CarMax sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng với nhau, trừ khi được đề cập rõ ràng trong Chính Sách này hoặc trong các công bố khác được trình bày cho bạn. Nếu bạn muốn thực thi các quyền của mình đối với Edmunds, vui lòng truy cập Edmunds.com.

Thông tin chúng tôi có được

Chúng tôi có thể lấy thông tin từ bạn và về bạn theo những cách khác nhau. Chúng tôi lấy thông tin từ nội dung bạn gửi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông qua các Dịch Vụ Trực Tuyến của chúng tôi (như khi bạn nghiên cứu một chiếc xe hơi) hoặc trong các cuộc khảo sát, fax, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn trò chuyện, email và thư từ khác; từ thông tin bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản MyCarMax; từ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn gửi một khách hàng tiềm năng về chiếc xe; lái thử xe, mua xe từ cửa hàng CarMax, thẩm định xe hoặc bán xe cho cửa hàng CarMax; từ thông tin bạn cung cấp khi bạn xin vay; và từ mạng xã hội, chẳng như phương tiện truyền thông xã hội, nội dung và dữ liệu khác được cung cấp thông qua các tính năng của bên thứ ba (như ứng dụng, công cụ, dịch vụ thanh toán, tiện ích và các trình cắm) hoặc được đăng trên các trang mạng xã hội (như trang mạng xã hội của CarMax hoặc các trang truy cập công khai). Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể lấy trực tiếp từ bạn bao gồm:

 • Các định danh, chẳng hạn như tên, tên người dùng và mật khẩu, số điện thoại, số fax, email và địa chỉ bưu điện, Số An Sinh Xã Hội, số bằng lái xe và phương tiện truyền thông xã hội;
 • Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm, bao gồm số nhận dạng do chính phủ cấp, chẳng hạn như số an ninh xã hội, thông tin xác thực đăng nhập, chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tình trạng hôn nhân, thông tin thanh toán và định vị địa lý chính xác;
 • Thông tin thương mại, chẳng hạn như các thông tin giao dịch bạn thực hiện với chúng tôi (ví dụ: mua xe, định giá và dịch vụ), thông tin về các xe mà bạn đã tìm kiếm hoặc thể hiện hoặc bày tỏ sự quan tâm, thông tin thanh toán bạn cung cấp thông qua các Dịch Vụ Trực Tuyến hoặc trong cửa hàng CarMax của chúng tôi;
 • Thông tin nghề nghiệp, chẳng hạn như thông tin về công việc và người sử dụng lao động của bạn, thông tin về tiền lương và quá trình làm việc trước đây;
 • Nhân khẩu học, chẳng hạn như nghĩa vụ quân sự, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, ngày sinh và các đặc điểm khác bạn cung cấp qua các Dịch Vụ Trực Tuyến hoặc tại cửa hàng cho chúng tôi;
 • Bản ghi tương tác của bạn với đại diện tổng đài của chúng tôi, chẳng hạn như bản ghi âm;
 • Internet hoặc các hoạt động điện tử khác, chẳng hạn như thông tin phiên truy cập internet;
 • Ưu tiên chẳng hạn như cửa hàng ưu tiên và tùy chọn ưu tiên; và
 • Kết luận được rút ra từ các loại thông tin cá nhân được mô tả ở trên.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác liên quan đến các Dịch Vụ Trực Tuyến, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi theo cách mà chúng tôi mô tả tại thời điểm thu thập hoặc nói cách khác với sự đồng ý của bạn. Xin nhắc lại, nếu bạn là người tiêu dùng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi liên quan đến các dịch vụ tài chính của chúng tôi, vui lòng đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư Tài Chính.

Thu Thập Dữ Liệu Tự Động

Khi bạn vào hoặc tương tác với các Dịch Vụ Trực Tuyến của chúng tôi hoặc mở email của chúng tôi, chúng tôi có thể lấy một số thông tin bằng phương tiện tự động. CarMax có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập thông tin này, chẳng hạn cookie trình duyệt, flash cookie, đèn hiệu web, bộ nhận dạng thiết bị di động, nhật ký máy chủ và các công nghệ khác. “Cookie” trình duyệt là một tập tin văn bản mà các trang web gửi đến máy tính của khách hoặc thiết bị được kết nối Internet khác để xác định duy nhất trình duyệt của khách hoặc để lưu trữ thông tin hoặc thiết lập trong trình duyệt đó. “Đèn hiệu web”, còn được gọi là thẻ Internet, thẻ pixel hoặc GIF trong suốt, liên kết các trang web với máy chủ web và cookie của chúng và có thể được dùng để truyền thông tin được thu thập qua các cookie trở lại một máy chủ web. Các công nghệ này giúp chúng tôi (1) nhớ thông tin của bạn để bạn không phải nhập lại; (2) theo dõi và hiểu cách bạn sử dụng và tương tác với các dịch vụ trực tuyến và dịch vụ kỹ thuật số bên thứ ba; (3) điều tiết các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi quanh ưu tiên của bạn; (4) đo lường khả năng sử dụng các Dịch Vụ Trực Tuyến của chúng tôi; (5) hiểu được hiệu quả việc giao tiếp của chúng tôi; (6) nhận dạng, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật; và (7) quản lý và nâng cao các Dịch Vụ Trực Tuyến, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi có được theo cách này có thể bao gồm:

 • Các định danh, chẳng hạn như địa chỉ IP của thiết bị và số định dang được liên kết với các thiết bị và ứng dụng của bạn;
 • Các hoạt động trực tuyến, chẳng hạn như ngày và lần truy cập trang web và sử dụng ứng dụng, nội dung đã xem, cụm từ tìm kiếm, hệ điều hành và trình duyệt được sử dụng, số lần nhấp chuột và cách bạn truy cập Dịch Vụ Trực Tuyến;
 • Dữ liệu định vị địa lý. Khi bạn sử dụng các Dịch Vụ Trực Tuyến của chúng tôi, chúng tôi có thể suy ra vị trí của bạn qua địa chỉ IP hoặc thông tin khác liên quan đến đường truyền mạng của bạn. Ngoài ra, với sự chấp thuận của bạn, trang web dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (“Dịch Vụ Di Động”) có thể thu thập thông tin chính xác vị trí địa lý thiết bị của bạn. Nếu thiết bị của bạn được trang bị GPS hoặc có thể kết nối với các điểm truy cập không dây hoặc điểm nóng hoặc nếu thiết bị của bạn cũng là điện thoại giao tiếp với các tháp di động hoặc vệ tinh, thì thiết bị của bạn có thể sử dụng các tính năng này để xác định vị trí địa lý chính xác của thiết bị. Nếu bạn đồng ý sử dụng giao diện người dùng của thiết bị của bạn, vị trí địa lý của thiết bị của bạn sẽ được truyền tức thì đến máy chủ của chúng tôi bất cứ lúc nào ứng dụng di động của chúng tôi đang chạy (ngay cả khi bạn không chủ động sử dụng ứng dụng hoặc ứng dụng bị thu nhỏ trên thiết bị của bạn). Khi bạn cài đặt thiết bị của mình để truyền thông tin địa điểm của thiết bị cho chúng tôi, thiết bị của bạn sẽ tiếp tục truyền thông tin địa điểm của thiết bị cho chúng tôi (khi thiết bị mở) cho đến khi bạn cài đặt thiết bị của mình không còn làm vậy nữa. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể từ chối tiếp tục cho phép chúng tôi truy cập vào thông tin địa điểm của thiết bị của bạn bằng cách truy cập thiết lập địa điểm ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị của bạn và cài đặt thiết bị của bạn không chia sẻ địa điểm của thiết bị với chúng tôi.

Nguồn của Bên Thứ Ba

Chúng tôi thu thập thông tin từ các bên thứ ba, chẳng hạn các nền tảng truyền thông xã hội, cơ quan chính phủ bao gồm DMV, các cơ quan báo cáo tín dụng, uy tín và nhận dạng các dịch vụ xác minh, dịch vụ lịch sử xe, công ty bảo hiểm, bỏ qua các nhà cung cấp theo dõi, nhà cung cấp tiếp thị, công ty phân tích dữ liệu và nhà cung cấp dữ liệu. Các hạng mục thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn từ các nguồn đó là:

 • Các định danh;
 • Thông tin bảo hiểm sức khỏe, tài chính, y tế;
 • Nhân khẩu học;
 • Thông tin thương mại;
 • Thông tin sinh trắc học;
 • Các hoạt động trực tuyến;
 • Dữ liệu định vị địa lý;
 • Thông tin nghề nghiệp;
 • Thông tin giáo dục;
 • Ưu tiên; và
 • Thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như vị trí địa lý chính xác, mã định danh được chính phủ cấp và chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc.

Dù không nhận được thông tin trực tiếp định danh bạn, nhưng chúng tôi nhận được thông tin từ Edmunds liên quan đến các hoạt động trực tuyến của bạn trên Edmunds.com.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin có được

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh sau:

 • Cung cấp và vận hành các Dịch Vụ Trực Tuyến, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn để cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm;
 • Xử lý, đánh giá và trả lời các yêu cầu, đòi hỏi và lời khiếu nại mà chúng tôi nhận được liên quan đến các Dịch Vụ Trực Tuyến, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Tham gia và hoàn tất các giao dịch của chúng tôi với bạn, bao gồm mua xe, thẩm định và bảo dưỡng xe;
 • Tạo, quản lý và quản trị tài khoản MyCarMax hoặc tài khoản CarMax Auto Finance của bạn, bao gồm việc nhận dạng và xác thực bạn để bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình hoặc sử dụng một số tính năng của các Dịch Vụ Trực Tuyến của chúng tôi;
 • Cung cấp sự hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật;
 • Cung cấp cho bạn tài liệu tiếp thị, chẳng hạn như gửi cho bạn thông tin về các xe mới có sẵn và các ưu đãi đặc biệt và cho bạn biết về các tính năng hoặc cập nhật mới;
 • Cung cấp cho bạn thông tin, thông báo, ưu đãi, tờ gấp và quảng cáo trên các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi và bên thứ ba, bằng email và văn bản, và theo những cách khác;
 • Liên lạc với bạn về, và quản lý sự tham gia của bạn trong vào các cuộc khảo sát, sự kiện đặc biệt và các ưu đãi hoặc khuyến mãi khác;
 • Thực hiện phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường và việc xử lý khác;
 • Điều hành, đánh giá và cải thiện kinh doanh và các Dịch Vụ Trực Tuyến của chúng tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; tăng cường và cải thiện các Dịch Vụ Trực Tuyến, các sản phẩm và dịch vụ; quản lý thông tin liên lạc của chúng tôi; đo lường hiệu quả bán hàng, quảng cáo, truyền thông và tiếp thị; phân tích cơ sở khách hàng của chúng tôi, các Dịch Vụ Trực Tuyến, các sản phẩm và dịch vụ; thực hiện kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác; đồng thời kết nối các tương tác của bạn với Chuyên Gia Dịch Vụ Khách Hàng, trang web và các cửa hàng thực tế của chúng tôi để giúp bạn tiến bước trong hành trình mua, bán, cấp vốn và dịch vụ xe hơi của mình hữu hiệu nhất có thể);
 • Bảo vệ chống, nhận dạng và ngăn chặn gian lận và hoạt động tội phạm khác, khiếu nại và các trách nhiệm khác; và
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, các tiêu chuẩn ngành liên quan và chính sách của chúng tôi, bao gồm Thông Báo Quyền Riêng Tư này và Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi; và
 • Trả lời điều tra pháp lý, tòa án, hoặc điều tra theo quy định hoặc yêu cầu cung cấp thông tin.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi có được về bạn theo những cách khác mà chúng tôi cung cấp thông báo cụ thể và có được sự chấp thuận của bạn nếu pháp luật hiện hành yêu cầu.


Ngoài ra, chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi có được về bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể kết hợp:

 • Thông tin ngoại tuyến mà chúng tôi có được, bao gồm tại các cửa hàng của chúng tôi hoặc qua điện thoại, với thông tin chúng tôi lấy thông qua các Dịch Vụ Trực Tuyến của mình;
 • Thông tin chúng tôi có được thông qua các phương tiện tự động hóa với thông tin bạn nộp cho chúng tôi;
 • Thông tin về các giao dịch và trải nghiệm của chúng tôi với bạn với các thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập từ bạn;
 • Thông tin tài chính chúng tôi tìm hiểu được về bạn với các thông tin khác mà chúng tôi có được; và
 • Thông tin chúng tôi nhận được từ một bên thứ ba với thông tin chúng tôi đã có.

Các Dịch Vụ Phân Tích Trang Web Của Bên Thứ Ba

Chúng tôi dùng các dịch vụ phân tích trực tuyến của bên thứ ba trên các Dịch Vụ Trực Tuyến của chúng tôi, bao gồm "Google Analytics" và Google reCAPTCHA v3 để thu thập thông tin về việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng sử dụng Google Analytics.

Theo Dõi Trực Tuyến và Quảng Cáo Dựa Trên Sở Thích

Chúng tôi thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên khắp các trang web, ứng dụng và thiết bị khác nhau, bao gồm các trang web và ứng dụng của các bên thứ ba. Chúng tôi cũng làm việc với các bên thứ ba, chẳng hạn như các mạng quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ khác, mà thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo cách này. Để làm điều này, chúng tôi (bao gồm các bên thứ ba) có thể sử dụng cookie trình duyệt, đèn hiệu web, flash cookie, các định danh độc nhất gắn với các thiết bị và ứng dụng của bạn và các công nghệ khác. Thông tin được thu thập thông qua các công nghệ này được mô tả trong phần Thu Thập Dữ Liệu Tự Động nêu trên.;


Chúng tôi và một số bên thứ ba hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách sử dụng thông tin được thu thập về bạn theo thời gian và trên khắp các thiết bị cũng như các trang web, ứng dụng và nền tảng bên thứ ba. Quảng cáo dựa trên sở thích hoặc "quảng cáo hành vi trực tuyến" bao gồm các quảng cáo được phân phối cho bạn sau khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, khuyến khích bạn quay lại. Chúng cũng bao gồm các quảng cáo mà chúng tôi nghĩ là có liên quan dựa trên thói quen mua sắm hoặc các hoạt động trực tuyến của bạn. Những quảng cáo này có thể được phân phối trên các trang web hoặc trên các ứng dụng di động. Chúng cũng có thể được phân phối trong email hoặc cách khác. Chúng tôi có thể phân phối các quảng cáo này hoặc các bên thứ ba có thể phân phối quảng cáo. Chúng có thể nói về các sản phẩm của chúng tôi hoặc các công ty khác.


Để quyết định điều gì phù hợp với bạn, chúng tôi và một số bên thứ ba, chẳng hạn như các mạng lưới quảng cáo của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ khác, sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tương tác với chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Chúng tôi và một số bên thứ ba thu thập thông tin này bằng các công cụ theo dõi, chẳng hạn như những công cụ được mô tả ở trên. Ví dụ: chúng tôi hoặc các bên thứ ba có thể xem xét hành vi duyệt web của bạn trên khắp các thiết bị. Chúng tôi và các bên thứ ba cũng có thể xem xét các hoạt động này trên ứng dụng và nền tảng của chúng tôi cũng như các nền tảng và ứng dụng của người khác.


Chúng tôi làm việc với các bên thứ ba, những người giúp thu thập thông tin này và phân phối quảng cáo. Các bên thứ ba này có thể liên kết tên, địa chỉ email của bạn và thông tin khác với dữ liệu họ có được. Chúng có thể bao gồm các giao dịch mua trước đây được thực hiện ngoại tuyến hoặc trực tuyến. Hoặc, chúng có thể bao gồm thông tin sử dụng trực tuyến.


Để tìm hiểu cách từ chối quảng cáo dựa trên sở thích nhất định theo mạng quảng cáo ở Hoa Kỳ, vui lòng truy cập các trang web YourAdChoicesNetwork Marketing Initiative. Các lựa chọn bạn thực hiện có thể là riêng cho trình duyệt và thiết bị. Ngoài ra, thiết lập thiết bị di động của bạn có thể cho phép bạn giới hạn thiết bị của mình không chia sẻ một số thông tin cho mục đích quảng cáo. Tìm hiểu thêm thông tin về các loại cài đặt này bằng cách khám phá Trợ Giúp Google Play - ID Quảng Cáohạn chế theo dõi quảng cáo Apple của bạn. Thông tin bổ sung về việc từ chối quảng cáo nhắm mục tiêu được bao gồm trong phần Các Quyền Của Bạn bên dưới.


Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho các mục đích kinh doanh được mô tả ở trên theo luật hiện hành:

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong phạm vi gia đình các công ty CarMax;
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba nào thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp mà gởi email giùm chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các công ty điều hành trang web của chúng tôi hoặc chạy một chương trình khuyến mãi. Thông tin chúng tôi chia sẻ có thể bao gồm thông tin địa điểm. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý;
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba để hoàn thành các giao dịch của bạn, bao gồm các Nha Lộ Vận và các công ty tài chính bên thứ ba;
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nếu bạn là người chiến thắng rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc khuyến mãi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu bạn thắng rút thăm trúng thưởng hoặc một cuộc thi như và nằm trong danh sách người chiến thắng. Chúng tôi cũng có thể công bố danh sách người chiến thắng này;
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với các bên thứ ba đồng tài trợ một chương trình khuyến mãi. Các đối tác này có thể gởi cho bạn thông tin về các sự kiện và sản phẩm qua thư hoặc email;
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nếu chúng tôi nghĩ rằng mình bắt buộc phải làm vậy hoặc tin rằng chúng tôi phải làm vậy để bảo vệ chính mình. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để phản hồi lệnh của tòa án hoặc trát hầu tòa. Chúng tôi có thể chia sẻ nó để đáp lại yêu cầu của một cơ quan chính phủ hoặc cơ quan điều tra. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền pháp lý của mình hoặc khi chúng tôi đang điều tra hoạt động bất hợp pháp thực tế hoặc đáng ngờ hoặc sự gian lận;
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với người kế nhiệm tất cả hoặc một phần công việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có quyền chuyển mọi thông tin chúng tôi có về bạn trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi (bao gồm trường hợp sáp nhập, mua lại, liên doanh, tái tổ chức, thoái vốn, giải thể hoặc thanh lý); và
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin vì những lý do khác mà chúng tôi có thể miêu tả cho bạn;
 • Bất kỳ bên thứ ba nào khác với sự chấp thuận trước từ bạn.

Chúng tôi tiết lộ các danh mục thông tin cá nhân sau đây của bạn cho mục đích kinh doanh và hoạt động, chẳng hạn giao dịch kiểm toán, bảo mật dữ liệu, gỡ rối và cải tiến sản phẩm, dịch vụ khách hàng, đáp ứng, tiếp thị, quảng cáo, phân tích, xử lý giao dịch và bảo trì và duy trì tài khoản:

 • Các định danh;
 • Thông tin thương mại;
 • Các hoạt động trực tuyến;
 • Thông tin nghề nghiệp;
 • Dữ liệu định vị địa lý;
 • Thông tin giáo dục;
 • Hồ sơ các lần bạn tương tác với chúng tôi;
 • Nhân khẩu học; và
 • Ưu tiên.

Luật California yêu cầu chúng tôi mô tả một số lần tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được sự cân nhắc quý giá. Luật pháp California coi việc “bán” ngay cả khi không trao đổi tiền và việc tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu, được xem là “chia sẻ” theo luật pháp California. . Trong quá trình hỗ trợ các hoạt động quảng cáo kỹ thuật số CarMax, chúng tôi “bán” hoặc “chia sẻ thông tin cho các đối tác tiếp thị kỹ thuật số. Họ sử dụng thông tin này để cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số và có thể sử dụng thông tin đó để cải thiện các dịch vụ và ưu đãi mà họ cung cấp cho chúng tôi và các doanh nghiệp khác. Thông tin mà chúng tôi “bán” hoặc “chia sẻ” theo cách này bao gồm thông tin được thu thập khi bạn tham gia trang web, ứng dụng di động của chúng tôi và các dịch vụ kỹ thuật số khác.

Các Lựa Chọn

Chúng tôi cung cấp cho bạn một số lựa chọn liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về bạn. Để cập nhật sở thích của bạn hoặc giới hạn thông tin liên lạc nhận được từ chúng tôi, vui lòng liên lạc chúng tôi theo quy định trong phần Cách liên hệ chúng tôi trong Thông Báo Quyền Riêng Tư này.

Khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động sẵn sàng cho thiết bị di động của chúng tôi ("Các Dịch Vụ Di Động" của chúng tôi), chúng tôi có thể chỉ định một mã định danh duy nhất cho thiết bị di động của bạn mà sẽ cho phép chúng tôi nhận dạng thiết bị của bạn và gởi cho bạn thông báo đẩy. Nếu bạn muốn tắt thông báo đẩy, hãy vào phần thiết lập trên thiết bị của bạn và tắt thông báo đẩy từ ứng dụng di động CarMax hoặc tắt thông báo đẩy trực tiếp thông qua ứng dụng di động CarMax. Bạn có thể ngưng mọi việc thu thập thông tin bằng ứng dụng di động của chúng tôi bằng cách gỡ nó ra. Bạn có thể sử dụng quy trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn trên thiết bị di động của bạn hoặc thị trường hoặc mạng ứng dụng di động.

Các Quyền Của Bạn

Cư dân của một số tiểu bang, chẳng hạn như California, có thể có quyền gởi một số yêu cầu liên quan đến việc chúng tôi xử lý thông tin của họ. Tùy thuộc vào nơi bạn cư trú, bạn có thể có một số quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình, tùy thuộc vào các ngoại lệ hiện hành:

 • Quyền Truy Cập hoặc được Biết: Bạn có thể có quyền xác nhận chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân về bạn và biết thông tin cá nhân nào chúng tôi đã thu thập về bạn, bao gồm, nếu có, các phân loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập, nguồn mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân đó, mục đích kinh doanh hoặc thương mại mà chúng tôi đã thu thập, bán, và chia sẻ thông tin cá nhân đó, phân loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã bán, chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh và các phân loại bên thứ ba mà chúng tôi đã bán, chia sẻ hoặc tiết lộ tiết lộ thông tin cá nhân.
 • Quyền Đính Chính: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi đính chính thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn.
 • Quyền Xóa: Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập từ bạn, mặc dù chúng tôi có thể được phép hoặc yêu cầu giữ lại thông tin cá nhân cho các mục đích nhất định; và
 • Quyền Từ Chối Bán Hàng và Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân cho Quảng Cáo Nhắm Mục Tiêu: Bạn có thể có quyền từ chối bán thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba và từ chối tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số quảng cáo nhắm mục tiêu.
 • Quyền Kháng Cáo: Bạn có thể kháng cáo bất kỳ quyết định nào mà chúng tôi đưa ra đối với các yêu cầu về quyền của bạn.
 • Bên Thứ Ba Đưa Yêu Cầu Thay Mặt cho Người Khác: Nếu bạn muốn một đại lý được ủy quyền gởi yêu cầu thay mặt bạn, đại lý được ủy quyền cần cung cấp một số thông tin về họ và bạn, đồng thời cung cấp tài liệu cho thấy họ được ủy quyền đưa ra các yêu cầu đó.
 • Quyền Hạn Chế Xử Lý Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm: Chúng tôi chỉ sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm cho các mục đích được cho phép rõ ràng theo luật California.
 • Quyền Không Kỳ Thị: Bạn có quyền không bị kỳ thị nếu bạn thực hiện các quyền được trao cho bạn theo luật quyền riêng tư hiện hành.

Bạn có thể thực thi các quyền này mà không sợ bị từ chối hàng hóa hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp một mức độ phục vụ khác hoặc tính một mức giá khác có liên quan hợp lý đến giá trị thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể thực hiện các quyền của bạn trực tuyến hoặc bằng cách gọi cho chúng tôi theo số (833) 987-1241.

Do bản chất nhạy cảm của thông tin cá nhân mà CarMax có thể thu thập hoặc duy trì về bạn, để thực thi các quyền được mô tả ở trên, bạn có thể cần trả lời một vài câu hỏi để hợp thức hóa danh tính của mình. CarMax dùng một bên thứ ba để quản lý quy trình hợp thức hóa danh tính. CarMax không có quyền truy cập vào thông tin được bao gồm trong các câu hỏi.

Edmunds là một chi nhánh của CarMax, hoạt động như một doanh nghiệp riêng biệt liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Edmunds và CarMax sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng với nhau, trừ khi được đề cập rõ ràng trong Chính Sách này hoặc trong các công bố khác được trình bày cho bạn. Nếu bạn muốn thực thi các quyền của mình đối với Edmunds, vui lòng truy cập Edmunds.com.

Số Liệu California

Số lượng Yêu Cầu được Biết đã nhận được148
Số lượng Yêu Cầu được Biết đã được đáp ứng95
Số lượng Yêu Cầu được Biết đã bị từ chối53
Số ngày trung bình cần để trả lời Yêu Cầu được Biết22
Số lượng Yêu Cầu Xóa đã nhận được195
Số lượng Yêu Cầu Xóa đã được đáp ứng154
Số lượng Yêu Cầu Xóa đã bị từ chối41
Số ngày trung bình cần để trả lời Yêu Cầu Xóa21
Số lượng Yêu Cầu Từ Chối Tham Gia đã nhận được 5.323
Số lượng Yêu Cầu Từ Chối Tham Gia đã được đáp ứng5.323
Số lượng Yêu Cầu Từ Chối Tham Gia đã bị từ chối0
Số ngày trung bình cần để trả lời Yêu Cầu Từ Chối Tham Gia1

Các dịch vụ trực tuyến khác và các tính năng của bên thứ ba

Các Dịch Vụ Trực Tuyến của chúng tôi có thể chuyển bạn hoặc cung cấp liên kết đến các dịch vụ trực tuyến khác (chẳng hạn như trang web) để thuận tiện cho bạn và cung cấp thông tin, đồng thời có thể bao gồm các tính năng của bên thứ ba như ứng dụng, công cụ, dịch vụ thanh toán, tiện ích và các trình cắm (ví dụ: nút Facebook, LinkedIn hoặc Twitter). Các dịch vụ trực tuyến và tính năng bên thứ ba này có thể hoạt động độc lập khỏi chúng tôi. Các thực hành quyền riêng tư của các bên thứ ba liên quan, bao gồm chi tiết về thông tin mà họ có thể thu thập về bạn, tuân theo tuyên bố về quyền riêng tư của các bên này, mà chúng tôi khuyên bạn rất nên xem lại. Trong phạm vi mọi dịch vụ trực tuyến được liên kết hoặc các tính năng bên thứ ba không được chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát, CarMax không chịu trách nhiệm đối với những cách thức thông tin của các bên thứ ba này.


Chúng tôi duy trì sự hiện diện trên nhiều nền tảng mạng xã hội và blog, như Facebook và Twitter, và chúng tôi cũng tích hợp một số tính năng mạng xã hội của bên thứ ba vào các dịch vụ trực tuyến của mình. Thông qua các nền tảng và tính năng này, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn và Thông Báo Quyền Riêng Tư này cũng áp dụng cho thông tin đó. Ngoài ra, các nền tảng mạng xã hội bên thứ ba và nền tảng blog có chính sách quyền riêng tư của riêng họ trong đó giải thích cách các bên thứ ba cung cấp cho họ sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân chống lại sự phá hoại vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép, sự mất mát, sửa đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng.

Quyền riêng tư tài chính

Nếu bạn là người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ tài chính của chúng tôi, vui lòng xem lại Chính Sách Quyền Riêng Tư Tài Chính.

Quyền riêng tư của trẻ em

Các Dịch Vụ Trực Tuyến không hướng đến trẻ em dưới mười ba tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới mười ba tuổi qua Dịch Vụ của mình. Chúng tôi khuyến khích các phụ huynh và người giám hộ hợp pháp giúp thực thi Thông Báo Quyền Riêng Tư của chúng tôi bằng cách hướng dẫn trẻ em dưới mười ba tuổi không tải xuống hoặc sử dụng các Dịch Vụ Trực Tuyến.

Thời Gian Chúng Tôi Lưu Giữ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân thu thập trong thời gian hợp lý để đạt được các mục đích được tiết lộ tại thời điểm thu thập hoặc trong Thông Báo Quyền Riêng Tư này, trừ khi luật pháp yêu cầu thời gian lưu giữ ngắn hơn. Thời gian lưu giữ có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như:

 • Sự tồn tại của mối quan hệ đang diễn ra giữa bạn và chúng tôi;
 • Lưu giữ hồ sơ hoặc các yêu cầu tuân thủ pháp luật; và
 • Sự cần thiết phải giải quyết thắc mắc hoặc khiếu nại.

Cập nhật thông báo quyền riêng tư của chúng tôi

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi các thực hành quyền riêng tư của mình. Thông Báo Quyền Riêng Tư này có thể được cập nhật định kỳ và không có thông báo trước cho bạn để phản ánh những thay đổi trong cách thức thông tin cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng một bản sao được cập nhật trên trang web của chúng tôi và cho biết ở đầu Thông Báo Quyền Riêng Tư khi nó được cập nhật mới nhất. Hãy kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để có cập nhật. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với Thông Báo Quyền Riêng Tư, chúng tôi sẽ có các bước hợp lý để báo cho bạn, chẳng hạn như gởi email hoặc đăng thông báo trên các Dịch Vụ Trực Tuyến.

Cách liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Thông Báo Quyền Riêng Tư này hoặc các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể liên lạc chúng tôi qua e-mail theo địa chỉ privacy@carmax.com hoặc nếu bạn muốn chúng tôi hạn chế liên lạc từ chúng tôi, vui lòng liên lạc chúng tôi qua e-mail theo địa chỉ WebOptOut@carmax.com hoặc viết thư gởi cho chúng tôi theo địa chỉ: CarMax, 12800 Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, Virginia 23238, ATTENTION: Legal Department.

take control of your data